Kurum Dışı Gelen Evrak

KURUM DIŞI GELEN VE YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KAYIT EDİLEN 01/03/2016 – 30.12.2016 DÖNEMİNE AİT KAYIT MİKTARI

GENEL TOPLAM: 12.814 ADET

KURUM DIŞI GELEN VE YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KAYIT EDİLEN 01/01/2017 – 31.12.2017 DÖNEMİNE AİT KAYIT MİKTARI

GENEL TOPLAM: 15.601 ADET